AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇİNE VE MADRAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ ORMAN YOL AĞI PLANI YAPIMI HİZMET ALIM İHALESİ 21.08.2020

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Ve Madran Orman İşletme Şeflikleri Orman Yol Ağı Planı Yapımı Hizmet Alımı işine 2020/432906 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK.nun 19. maddesi “E- ihale usulü” gereğince 31.08.2020 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale  salonunda yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.