DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ- YEM KATKI MADDESİ ALIM İHALESİ 28.07.2020

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü yem imalat biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç olan yem katkı maddesi alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 05.08.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.