AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GERMENCİK, KUŞADASI VE SÖKE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHA HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ 24.07.2020

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Germencik, Kuşadası Ve Söke Orman İşletme Şeflikleri Endüstriyel Ağaçlandırma Saha Hazırlığı Hizmet Alımı işine 2020/387101 ihale kayıt numarası ile 4734 KİK.nun 19. Maddesi “E-ihale Usulü” gereğince 21.08.2020 tarihinde saat 10:00’da İşletme Müdürlüğü’nün Toplantı ve İhale Salonunda ihale yapılacaktır. İhale ilanı ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.