GÜNEY AFRİKA MERKEZLİ SASOL FİRMASI – BORU HATTI İNŞASI İÇİN KAPLANMIŞ BORU ALIMI İLANI 22.07.2020

T.C. Ticaret Bakanlığı 14.07.2020 tarihli yazısında bildirildiği üzere, Maputo Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen yazıya atfen, Mozambik’te faaliyet gösteren Güney Afrika merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik yayınladığı niyet beyanı ilanı ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.