DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ -TOHUM HAZIRLAMA TESİSLERİNE AİT KONİK TABANLI ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ MUHTELİF TAMİR- BAKIM VE REVİZYONU İLE ÖN TEMİZLEME MAKİNESİ VE İLETİM DÜZENLERİ ALIM İHALESİ 16.07.2020

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün tohum hazırlama tesislerinde kurulu bulunan 4x500 = 2000 tonluk konik tabanlı çelik silo ve müştemilatını muhtelif tamir- bakım ve revizyonu ile ön temizleme makinesi ve iletim düzenleri alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 29.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.