T.C. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEM HAMMADDESİ ALIM İHALESİ 30.06.2020

Dalaman Tarım  İşletmesi Müdürlüğü’nce yem imalat biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç olunan 75.000 Kg Soya Fasülyesi Küspesi alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 10.07.2020 Cuma günü saat 14:00’de Dalaman Tarım  İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.