TOHUM HAZIRLAMA TESİSLERİNE AİT KONİK TABANLI ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ MUHTELİF TAMİR- BAKIM VE REVİZYONU İLE ÖN TEMİZLEME MAKİNESİ VE İLETİM DÜZENLERİ ALIM İHALESİ 11.06.2020

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün; tohum hazırlama tesislerinde kurulu bulunan 4 x 500=2000 tonluk konik tabanlı çelik silo ve müştemilatının muhtelif tamir- bakım ve revizyonu ile ön temizleme makinesi ve iletim düzenleri alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 18.06.2020 Perşembe günü saat 14.00’de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazısı ekte sunulmaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.