DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE DEZENFEKTAN ALIM İHALESİ 14.04.2020

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü hayvancılık biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç olunan 10.000 kilogram bakır sülfat (Göz Taşı) çeşidi dezenfektan alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 20.04.2020 Pazartesi günü saat 14:00’te Dalaman Tarım Müdürlüğü’nde yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği yazısı ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.