AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNCE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN MALZEMELERİN VE İŞÇİ KIYAFETLERİNİN MAL ALIMI İŞİ İHALESİ 27.03.2024

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce orman yangınlarında kullanılan malzemelerin ve işçi kıyafetlerinin mal alımı işine 2024/434764  ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 19.04.2024 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.