AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ÜRETİM, SÜRÜTME VE TRAKTÖR YOLLARININ ESKAVATÖR İLE TAMİR-BAKIMI HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ 27.03.2024

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerinde Üretim, Sürütme Ve Traktör Yollarının Eskavatör İle Tamir-Bakımı Hizmet Alımı İşine 2024/431944 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 18.04.2024 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.