ÇİNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SON DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ 09.11.2023

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Orman İşletme Şefliği Son Deposunda Orman Emvali İstifleme Hizmet Alımı İşine 2023/1260098 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 30.11.2023 tarihinde saat 11:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.