İŞÇİ PERSONELİ İÇİN KIŞLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ İHALESİ 09.11.2023

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nün İşçi personeli için kışlık koruyucu giyim malzemesi mal alımı işine 2023/1235282 kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 17.11.2022 tarihinde saat 11:00’de Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.