AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOÇARLI, KARPUZLU, GERMENCİK VE KUŞADASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN İHTİYACI OLAN KÖMÜR MAL ALIMI İŞİ İHALESİ 03.11.2023

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Koçarlı, Karpuzlu, Germencik ve Kuşadası Orman İşletme Şefliklerinin ihtiyacı olan kömür mal alımı işine 2023/1232025 ihale kayıt numarası ile 4734  sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 13.11.2023 tarihinde saat 10:30’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.