T.C. MUĞLA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA TESİS VE BAKIM SAHALARINDA, ENDÜSTRİYEL TESİS VE BAKIM, ETÜT PROJE TESİS SAHALARINDA YAPILAN İŞLERİN KONTROL VE TAKİBİ HİZMET ALIMI İŞİ 24.05.2023

Sayın Üyemiz,

T.C. Muğla Orman Genel Müdürlüğü Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Tesis ve Bakım Sahalarında, Endüstriyel Tesis ve Bakım, ETÜT Proje Tesis Sahalarında yapılan işlerin kontrol ve takibi hizmet alımı işi için 31.05.2023 tarihinde saat 10.00’ da İşletme Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu’ nda ihalesi yapılacaktır.

EK