T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ –ONLINE BONFİLE SATIŞI HAKKINDA 22.05.2023

Sayın Üyemiz,

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan bonfileler online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Satış usul ve esaslarında belirtilen evrakların hazırlandıktan sonra e-ihale sistemine yüklenmesi gerektiği bildirilmiş olup ihaleye katılmak için gerekli evrak  ve detaylar ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.