ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI 24.11.2022

T.C. Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak taşınır ve taşınmazlara ait ihale ilan metni gönderilmiştir. İhale ilan metni ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.