AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇİNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 326,182 BÖLMELERİNDE SUN’İ TENSİL SAHASINDA SAHA HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İHALESİ 15.09.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Orman İşletme Şefliği 326, 182 nolu bölmelerinde Sun’i Tensil sahasında saha hazırlığı hizmet alımı işine 2022/ 948469 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 05.10.2022 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.