AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOÇARLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İLGİLİ NOLU BÖLMELERİ GELİR GETİRİCİ AĞAÇLANDIRMA PROJESİ KAPSAMINDA ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ 05.08.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Koçarlı Orman İşletme Şefliği )198,235,134,135 ve 137 nolu bölmeleri) Gelir Getirici Ağaçlandırma projesi kapsamında Arazi Hazırlığı Hizmet Alımı İşine 2022/769124 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19. Maddesi “e-ihale usulü” gereğince 01.09.2022 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihale yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.