AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ D BLOK VE ÇİNE ORMAN İŞLETNE ŞEFLİĞİ LOJMANLARI MANTOLAMA YAPIMI İŞİ İHALESİ 18.04.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü D Blok ve Çine Orman İşletne Şefliği Lojmanları Mantolama Yapımı İşine 2022/378314 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 27.04.2022 tarihinde saat 14:00’te  Aydın Orman İşletme Müdürdüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacak olup yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.