AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGIN SÖNDÜRME İŞÇİLİĞİ VE ŞOFÖRLÜ MİNİBÜS KİRALAMA (183 GÜN) HİZMET ALIMI İŞİ 12.04.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği ve Şoförlü Minibüs Kiralama (183 gün) Hizmet Alımı İşine 2022/296544 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 21.04.2022 tarihinde saat 13:00’da Aydın Orman İşletme Müdürdüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacak olup yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.