AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNASI ÜZERİNE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) YAPIM İŞİ 14.03.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası Üzerine Güneş Enerjisi Sistemi (Ges) Yapım İşiNE 2022/215570 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 30.03.2022 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürdüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacak olup yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.