AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- ÜRETİM VE YANGIN EMNİYET YOLLARININ GREYDER İLE BAKIMI HİZMET ALIMI İŞİ 14.03.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne Bağlı Orman İşletme Şefliklerinde Üretim ve Yangın Emniyet Yollarının Greyder ile Bakımı Hizmet Alımı İşine 2022/202419 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 25.03.2022 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürdüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacak olup yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.