EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENJMAN PLANI VE HARİTALARININ YAPIM İŞLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ 25.02.2022

 

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nce Germencik, Aydın ve Kuşadası Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenjman Planı Ve Haritalarının Yapım İşlerine Ait Danışmanlık Hizmeti Alımı İşine 2022/111516 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 02.03.2022 tarihinde saat 15:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale ilan metni ekte yer almaktadır

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.