ORMAN YOLU YAPIM İŞİ İHALESİ 25.02.2022

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nce Köşk ve Çine Orman İşletme Şeflikleri 235 ve 76 Kodlu Yeni Orman Yolu Yapım İşine 2022/127344 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 04.03.2022 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale ilan metni ekte yer almaktadır

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.