ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 13.01.2022

T.C. Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, 2286 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış, 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlara ait ihale ilan metni ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.