AYTO’NUN GELİŞTİRDİĞİ UYGULAMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TANITILDI 29.05.2024

Aydın Ticaret Odamızın yürütmekte olduğu Maden Sektörüne yönelik “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik Projesi” kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine proje kapsamında geliştirilen açık ocak madenciliğinde şev kayması, dinamit patlatma ve iş makinesi kullanımlarını içeren sanal gerçeklik uygulamaları iyi uygulama örneği olarak tanıtıldı ve öğrencilerin sektöre yönelik talep ve önerileri dinlendi. Proje tanıtım sunumu proje ile maden sektöründe İş sağlığı ve güvenliği koşullarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik ile ele alarak bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlamanın ve  Aydın’da ve Türkiye’de maden sektöründe işverenlerde iş sağlığı kültürünün artırılmasına ve teknolojik araçların kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı vurgulandı. Maden Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Kurultay Ahmet HALVAŞİ, projenin hedef grubu olan açık ocak/ yer üstü madenciliği sektöründe faaliyet gösteren öncelikle işverenler, işçiler ve firmalarda çalışan maden mühendislerini, İSG uzmanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmenin ve eğitimlerin önemine değinerek alandaki tecrübelerinden bahsetti ve iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler hakkında paylaşımlarda bulundu.