IPARD III DESTEK ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AYTO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 25.04.2024

Odamız AYTO Akademi Eğitim Salonu’nda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Destek Çağrısı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Tarım, Balıkçılık, Et ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkârlık, Kırsal Turizm ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yapım işi, makine-ekipman, hizmet, görünürlük ve diğer alanlarda verilecek destekler ve başvuru şartları hakkında TKDK uzmanları tarafından bilgilendirmeler yapıldı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.