TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN IPARD III DESTEK ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18.04.2024

Sayın Üyemiz,

24 Nisan Çarşamba günü saat:10.30’da Odamız toplantı salonunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD III Destek Çağrısı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda Tarım, Balıkçılık, Et ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkârlık, Kırsal Turizm ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yapım işi, makine-ekipman, hizmet, görünürlük ve diğer alanlarda verilecek destekler ve başvuru şartları TKDK uzmanları tarafından anlatılarak sorularınız cevaplandırılacaktır. Toplantıya katılım için Odamız 02562180909 nolu telefonundan dahili: 131'e kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.