KOBİ'LERE YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI BAŞLADI 11.12.2023

KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmaları amacıyla WorldBank iş birliği ve  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ile  TÜBİTAK tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı'nı devreye alındı. KOSGEB eliyle verilecek olan 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısıyla çıkılan destekle sanayi KOBİ'lerinin;

  1. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar,
  2.  Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de,

Enerji verimliliği

Su verimliliği

Ham madde verimliliği

Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü

Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL'ye kadar destek verildiği bildirişmiştir.

Detaylar ve başvuru için  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi