İNSANA YARAŞIR İŞ VE GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNCE GÜVENLİK PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI 31.07.2023

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Geliştirilmesi Programı çerçevesinde desteklenen ve Odamız tarafından yürütülen “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik”  isimli projemiz kapsamında Odamız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Konferans Salonunda proje sonuç ve çıktılarımızın ele alındığı Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, sektör meslek komitesi temsilcileri ve basın mensuplarının katılım sağladığı Proje Kapanış Toplantısı’nda proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Proje ile hedef sektörlerinden biri olan maden sektöründe;  uyumlu ve kapsayıcı stratejiler geliştirerek ve İş sağlığı ve güvenliği koşullarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik ile ele alarak bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak ve  Aydın’da maden sektöründe işverenlerde iş sağlığı kültürünün artırılmasına ve teknolojik araçların kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Aydın’ı “En Güvenilir Marka Maden Kenti” haline getirmenin amaçlandığı dile getirildi ve buna yönelik proje kapsamında gerçekleştirilen sanal gerçeklik uygulaması dahil olmak üzere bölge ve ülke bazında ses getiren proje faaliyetlerinin sunumu yapılarak geliştirilen uygulamanın sürdürülebilirliği konusunda fikir ve öneriler alındı.