İNSANA YARAŞIR İŞ VE GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNCE GÜVENLİK PROJESİ YERALTI OCAKLARINDA 12.06.2023

Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen AYTO’nun hazırladığı ve yürütmekte olduğu Maden Sektörüne yönelik “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik Projesi” kapsamında Aydın’da faaliyet gösteren Aydın Linyit firmasına ziyaret gerçekleştirildi. Görüşmelerde yeraltı madenciliği hakkında genel bilgi edinilerek Baş mühendisler ve isg uzmanlarıyla yeraltı madenlerinin projelendirilmesi, açılması ve nasıl işletildiği konusunda bilgi alındı. Çalışan güvenliği ve ekipmanlarının olmazsa olmazları, yeraltı ocaklarındaki çalışma standart ve şartları ele alındı. Proje kapsamında geliştirilecek olan yeraltı madenciliği sanal gerçeklik uygulamasındaki senaryoya yönelik eğitim birimleri ve senaryo sistematiği uyumu için görüş alışverişinde bulunuldu.