MADEN SEKTÖRÜNDE SANAL GERÇEKLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR 13.03.2023

Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen AYTO’nun hazırladığı ve yürütmekte olduğu Maden Sektörüne yönelik “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik Projesi” kapsamında Aydın ilinde faaliyet gösteren maden firmalarına uygulama tanıtım ziyaretleri ve eğitimler devam ediyor. Görüşmelerde proje kapsamında gerçekleştirilen, madencilik alanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilincin ve tedbirlerin alınmasının önemi hakkında farkındalık sağlayan faaliyetler ve proje süresince gerçekleştirilecek seminer, eğitim, çalıştay etkinlikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. AYTO’nun proje kapsamında geliştirdiği açık ocak madenciliğinde şev kayması, dinamit patlatma ve iş makinesi kullanımlarını içeren sanal gerçeklik senaryo uygulamaları iyi uygulama örneği olarak firmalara tanıtıldı ve AYTO Üyesi maden firmalarının alandaki tecrübeleri ve sektörde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin talepleri dinlendi.