KONUT YARDIM KAMPANYASI HK 16.02.2023

Sayın Üyemiz,

Üst Kuruluşumuz TOBB’dan Odamıza gelen yazıda belirtildiği üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız ile TOBB tarafından yapılan istişarenin ardından, Ticaret Bakanımız ve TOBB Başkanımız ile yapılan toplantı sonrasında; Türk iş dünyası kuruluşları, sektörel dernekler ile Oda ve Borsalarımızın öncülüğünde deprem bölgesine kalıcı konutlar yapılması kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

5174 sayılı Kanun ile kurulmuş Kamu Tüzel Kişiliğini haiz mesleki üst kuruluş konumundaki TOBB, bu felaket için katılımcılarım imkanları ölçüsünde yıkılmış ve ağır hasarlı konutların yeniden yapımını sağlamak amacıyla, Türkiye genelinde TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa ile bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımızın katılımıyla Türk İş Dünyası Kalıcı Deprem Konutları Yardım Kampanyası adı altında bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Türk iş dünyası konut kampanyası için, hesap numaraları ekte ve aynı zamanda TOBB web sayfasında yer almaktadır.

Oda ve Borsa olarak kalıcı deprem konutları için yapılacak yardımlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 23/2 nci maddesine uygun şekilde ihtiyatlardan karşılanabileceği ve bununla birlikte Bakanlık izninin ekte yer aldığı bildirilmektedir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.