TÜRKİYE VE ASEAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ 15.12.2022

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde; Aydın Ticaret Odası (AYTO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) işbirliğinde yürütülen ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri ile karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmaya yönelik proje başarıyla devam ediyor. Proje kapsamında iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmek, proje uygulayıcı Odaların Üyeleri ile gelecekte network ağı kurabilecek yerel ortakları belirlemek, başta proje hedef sektörleri otomotiv, enerji ve teknoloji olmak üzere farklı sektörlerde uzun süreli işbirliği için sürdürülebilir bir temel oluşturmak amacıyla bölgesel ve sektörel temsil platformları ile gerçekleştirilen görüşmelere AYTO Meclis Üyesi Ümit KUNDAKÇI ve Proje Personeli Belgin AVŞAR katılım sağladı.

ASEAN İLE DIŞ TİCARETİ VE YATIRIMLARI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK İLK PROJE

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Üye Devletleri ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Kurulması Projesi, Türkiye ile ASEAN arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı Programı kapsamında dış ticareti ve yatırımları geliştirmeye yönelik ilk projedir.

Proje ile ASEAN üye ülkeleri ile proje illeri arasında karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik etmek, ekonomik, sosyal-kültürel diyalog ve entegrasyonu geliştirmek için sürdürülebilir bir yapının oluşturulması amaçlanıyor. Şubat 2022’de faaliyetlerine başlanan proje;

 • ASEAN ile karşılıklı ticaret heyet ziyaretleri,
 • ikili iş görüşmeleri,
 • online dış ticaret portalı kurulması,
 • ülke pazar toplantıları,
 • dış ticaret istihbarat eğitimleri,
 • ASEAN ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı faaliyetler

gibi birçok faaliyeti içeriyor.

2022 yılında ASEAN ve Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda arasında yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması ile ASEAN, bugün, küresel GSYİH'nin % 30,5'inden (yaklaşık 26,2 trilyon dolar) ve küresel ekonominin üçte birinden oluşan dünyanın en büyük ticaret bloğu içerisinde 10 ülkeyi temsil eden güçlü bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Merkezi Cakarta'da bulunan ve 1967 yılında kurulmuş olan ASEAN’a Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Myanmar, Brunei, Kamboçya ve Laos ülkeleri üye durumdadır. ASEAN ülkelerinin toplam nüfusu 650 milyondan fazla ve gayri safi yurtiçi hasılası 3 Trilyon dolar büyüklüğündedir. Birlik, Asya - Pasifik ekonomik entegrasyonunda merkezi bir rol oynamaktadır.

Projenin, hızla gelişen ve sanayici ve ihracatçılarımız için önemli bir pazar fırsatı sunan ASEAN ülkeleri ile proje uygulayıcısı iller arasında kültürel ve ticari yönden köprüler kurmayı sağlayacak önemli bir araç olacağı öngörülüyor.

Asya – Pasifik ülkeleri ile ticaret mercek altına alındı

Proje kapsamında ASEAN ile Proje illeri olan Adana, Aydın, Eskişehir ve Trabzon arasında karşılıklı ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmek, proje uygulayıcı Odaların Üyeleri ile network ağı kurabilecek yerel ortakları belirlemek, projenin öncelikli sektörleri arasında yer alan otomotiv, enerji ve teknoloji dahil olmak üzere farklı sektörlerde uzun süreli işbirliği için sürdürülebilir bir temel oluşturmak amacıyla bölgesel ve sektörel temsil platformları ziyaret edildi.

Ziyarete proje uygulama illerindeki sanayi ve ticaret odalarımızın değerli yönetici ve çalışanlarından oluşan bir heyet katılım gösterdi. 05-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Cakarta’da gerçekleştirilen program kapsamında;

 • ASEAN Sekreteryası
 • Cakarta – Türkiye Büyükelçiliği
 • Mikro ve KOBİ ölçekli firmaların faydalandığı teşviklerinden sorumlu Bakan Yardımcısı
 • Huawei Yenilik Merkezi, 
 • ASEAN Otomotiv Federasyonu,
 • Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası
 • ASEAN Enerji ve Maden Komitesi

ile görüşmeler gerçekleştirildi.