GIDA SEKTÖRÜNDE AYTO AYMES’İN GELİŞTİRDİĞİ 2 ADET ULUSAL YETERLİLİK KABUL EDİLDİ 04.11.2022

 

Gıda Sektöründe, Aydın Ticaret Odası AYMES tarafından hazırlanan "Dolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4)” ve “Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri, MYK Gıda Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Düzenlenen ulusal yeterlilikler, MYK Yönetim Kurulunun 12/10/2022 tarihli ve 206 sayılı kararı ile onaylanmış ve Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu 'na yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum / kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.


@aydinticaretodasi
@aytoaymes

...

#aytoaymes #aymes #meslekiyeterlilik #mykbelgesi #belgelendirme #meslekiyeterlilikbelgesi #aydın #myk