MYK GIDA SEKTÖR KOMİTESİ’NDE AYTO AYMES’İN GELİŞTİRDİĞİ ULUSAL YETERLİLİKLER ELE ALINDI 06.09.2022

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından hazırlanan “Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4)” ve “Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü (Seviye 4)” taslak ulusal yeterlilikleri, MYK Gıda Sektör Komitesi Toplantısında incelendi.

Gıda Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra AYTO AYMES temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda, komiteye sunulan taslak ulusal yeterlilikler incelendi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.