AYMES İLE PERSONEL BELGELENDİRMEYE ADIM ADIM 23.06.2022

VOC-Test Merkezleri Hibe III Programı ile Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında Odamız bünyesinde kurulan AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz 06 – 10.06.2022 tarihleri arasında TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında Personel Belgelendirme Kuruluşlarına yönelik TÜRKAK Akreditasyon Denetimini geçirmiştir. Denetim ekibinin sonuçlarına yönelik raporlarında ise başarılı bir denetimin gerçekleştiği görülmüştür.