İNSANA YARAŞIR İŞ VE GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNCE GÜVENLİK PROJESİ, ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR 14.06.2022

Aydın Ticaret Odası’nın hazırladığı ve yürütmekte olduğu “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik” Projesi kapsamında TR-32 Bölgesinde faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile çalışma grubu toplantılarına devam ediliyor.

Toplantıda yapılan sunumda proje kapsamında gerçekleştirilen, madencilik alanında iş sağlığı ve güvenliği alanında bilincin ve tedbirlerin alınmasının önemi hakkında farkındalık sağlayan faaliyetler ve proje süresince gerçekleştirilecek seminer, eğitim, çalıştay etkinlikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. AYTO’nun proje kapsamında geliştirdiği açık ocak madenciliğinde şev kayması, dinamit patlatma ve iş makinesi kullanımlarını içeren sanal gerçeklik senaryo uygulamaları iyi uygulama örneği olarak katılımcılara tanıtıldı.