AYMES, SINAV VE BELGELENDİRMEYE HAZIR 01.06.2022

VOC-Test Merkezleri Hibe III Programı ile Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında Odamız bünyesinde kurulan AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz pilot sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Merkezin yetkilendirileceği, 17UY0294-4 kodlu Zeytinyağı Üretim Operatörü Seviye 4 Ulusal Yeterliliğine göre hazırlanmış 17UY0294-4/B1 kodlu Zeytinyağı Üretimi ve 17UY0294-4/B2 kodlu Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme alt yeterliliklerine ait teorik ve performans sınavlarının pilot sınav uygulamaları gerçekleştirildi. Pilot sınavlar, hazırlanan sınav ve değerlendirme materyalleri ile meslek standartlarında belirlenen niteliklerin hedef gruplara ne ölçüde aktarıldığını öğrenmek ve doğru, ölçülebilir bir sınav değerlendirme ve usule uygun belgelendirme sisteminin kurulması amacıyla gerçekleştirildi.