AYMES, SINAV VE BELGELENDİRMEYE HAZIR 18.05.2022

VOC-Test Merkezleri Hibe III Programı ile Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında Odamız bünyesinde kurulan AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz pilot sınavlara başladı.

Merkezin yetkilendirileceği, 17UY0293-4 kodlu Tadımcı Seviye 4 Ulusal Yeterliliğine göre hazırlanmış olan teorik ve performans sınavlarının pilot sınav uygulamaları gerçekleştirildi. Pilot sınavlar, hazırlanan sınav ve değerlendirme materyalleri ile meslek standartlarında belirlenen niteliklerin hedef gruplara ne ölçüde aktarıldığını öğrenmek ve doğru, ölçülebilir bir sınav ve değerlendirilme sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirildi.