İNSANA YARAŞIR İŞ VE GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNCE GÜVENLİK PROJESİ, ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’NDA SES GETİRDİ 16.05.2022

Aydın Ticaret Odası’nın hazırladığı ve yürütmekte olduğu “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik” Projesi, Adana'da; ulusal maden mühendisleri meslek örgütü TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte, ulusal düzeyde 8. ve uluslararası düzeyde 3.’sünü gerçekleştireceği, “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”nda tanıtıldı.

Madencilikte işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili, inovatif ve bilimsel sunumlar ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği, uluslararası tüm sektör bileşenlerini bir araya geldiği sempozyumda, AYTO Proje ve Eğitim Uzmanı İlknur ANNIAK proje amacını ve hedef kitleler için çıktılarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda proje kapsamında gerçekleştirilen, madencilik alanında iş sağlığı ve güvenliği alanında bilincin ve tedbirlerin alınmasının önemi hakkında farkındalık sağlayan faaliyetler ve proje süresince gerçekleştirilecek seminer ,eğitim, çalıştay etkinlikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. AYTO’nun proje kapsamında geliştirdiği açık ocak madenciliğinde şev kayması, dinamit patlatma ve iş makinesi kullanımlarını içeren sanal gerçeklik senaryo uygulamaları iyi uygulama örneği olarak katılımcılarda ilgi uyandırdı.