ÜLKEN, EKO İKLİM ZİRVESİ’NDE TİCARETİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ DEĞERLENDİRDİ 31.03.2022

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde ATO Congresium’ da gerçekleştirilen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”  kapsamında “Ticaret’in Yeşil Dönüşümü” oturumuna konuşmacı olarak katılım sağladı.

Dünya Gazetesi Yazarı Şeref OĞUZ’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan ÜLKEN, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel BARAN, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib AVDAGİÇ  “Ticaretin Yeşil Dönüşümü” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AYDIN TİCARET ODASI DA EKO İKLİM ZİRVESİ’NDE

Zirve hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN  “Dünyanın ilk ekonomi ve iklim zirvesinde Aydın Ticaret Odası olarak biz de varız. İş dünyası, üretim ve ticarette yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda bir tavır sergilemek zorunda. Hem bir iş dünyası temsilcisi hem de bir çevre mühendisi olarak her iki kimliğimle birlikte, Ankara Ticaret Odamızın öncülüğünde bu ciddi ve uluslararası zirvede bulunmaktan onur duyuyorum. Yakın zamanda Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması, 2053’e kadar iklim nötr hedefine ulaşmak ve Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı kabulü olmak üzere aşama aşama ilerleyecek olan ekonomide yeşil dönüşüm dönemindeyiz diyebiliriz. İklim bilimciler gerek akademik çalışmalarında gerekse katıldıkları platformlarda yeşil dönüşüm ihtiyacının ne denli acil ve elzem olduğunu her fırsatta vurguluyor. AB Yeşil Mutabakatı ile şirketlerin ve müşterilerin daha sürdürülebilir kurumsal politikalara dair beklentileri her geçen gün artmakta ve bu itibarla özel sektörün daha yeşil bir ekonomiye yolculuğunda biz Odalara özellikle üyelerimizin konu hakkındaki farkındalıklarını artırmak ve onları doğal kaynakların yerinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve devamlılığının sağlanması anlamına gelen çevresel sürdürülebilirlik ve ticari faaliyetlerine etki edecek yeni uygulamalara dair bilgilendirme konusunda büyük görev düşmekte” dedi.

AYTO, BÖLGEYE VE ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN konuşmasında, yeşil dönüşümde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularının önem arz ettiğine vurgu yaparak AYTO Hizmet Binası üzerinde inşa edilen güneş enerjisi sistemlerinin il ve ulusal bazda yenilenebilir enerji konusunda örnek teşkil ettiğini dile getirdi. ÜLKEN, yenilenebilir enerjide sonuç odaklı teşviklerin geliştirilmesi gerektiğine değinerek bir an önce şirketlere gerekli eğitim ve sertifikasyonların sağlanarak iklim karnesi düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yeşil dönüşümde önem arz eden enerji verimliliği konusunda izolasyon, aydınlatma, toz, gürültü, emisyon ve karbon ayak izi hesaplama gibi hususlarda bilgilendirmelerin yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. 

ATO Congresium’da Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen zirve, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda ve Borsa Başkanları ve temsilcileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirildi. Karbon nötr olarak planlanan ve yoğun ilgi çeken Zirve’ye çok sayıda konuk katıldı.