KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21.03.2022

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2. fıkrası “Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. İlgili yönetmeliğe linkinden https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220319-10.htm ulaşabilirsiniz. Ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan Üyelerimiz Odamız ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Merkezi işbirliği ile düzenlenen sınav başvurusu için bilgi ve gerekli evraklara https://www.ayto.org.tr/tr/haber/3027  linkinden ulaşabilirler.