TÜRKİYE MARKASI 11.03.2022

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan 03.02.2022 tarihli ve 161825 sayılı yazıya istinaden TOBB’dan Odamıza gelen yazıda. 4 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden, "Türkiye" markasının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde başlatılan "Hello Türkiye" kampanyası ile ilgili bilgi verilmekte ve kampanyaya dair video filme yazıda yer alan link üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Yazı ekinde sunulan "Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi" göz önünde bulundurularak, geleneksel ve dijital mecralarda, ulusal ve uluslararası resmi yazışmalarda "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılmasının gerektiği bildirilmiştir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.