ENERJİ AÇIĞINA ÇÖZÜM: DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ 17.02.2022

Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi yatırımlarının artırılması için destek ve düzenlemelerin yapılması gerektiğine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün EVRAN açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizde son yıllarda yapılan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santralleri, kurulu güç anlamında sanayi alt yapısı ve nitelikli iş gücü oluşmasında gösterilen başarıya çok önemli bir katkı sağlamıştır. Enerjide yüksek maliyet ve buna dayalı arz sıkıntısının yaşandığı bu dönemde güneş yatırımlarına her zamankindendaha fazla ihtiyaç duyulduğu, diğer taraftan yeşil dönüşümün gündemde olduğu ve tüm ülkelerin buna çok önem verdiği bu günlerde ülkemizde yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin etkin bir şekilde kullanılması daha zorunlu hale gelmiştir. Bunun için yatırımcıya güven ortamının yaratılması ve kalıcılığının tesis edilmesi için hızlı bir şekilde aşağıdaki uygulamaların devreye alınması gerekmektedir.

EVRAN, “Güneş Santrallerine Daha Fazla Teşvik için Finansman Desteği ve Yasal Düzenlemeler Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya Alınmalıdır”

-Güneş Enerjisi Santrali yapmayı planlayan yatırımcıya; finansmana ulaşımının hızlandırılması, bölge veya kapasite ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B)  tarafından ilan edilen politika faizi üzerinden ve en az 5 yıl olmak üzere uzun vadeli kredi desteği sağlanmalıdır.

-Lisanssız Güneş Santralleri için uygulanan mevcut yönetmeliğin kapsamı yatırımcıyı teşvik edecek ve zaman kazandıracak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ’ a) bağlı dağıtım şirketlerinin kullandığı ana bara güçleri yeniden gözden geçirilmeli, mevcut kapasiteleri arttırılmalı, dağıtım trafolarının karşıt güç oranları yükseltilmelidir. Mevcut uygulamada çağrı mektubu süreci aylarca devam etmektedir ve bir türlü sonuçlanmamaktadır. Müracaat tarihi itibariyle haftalık olarak değerlendirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

-Lisanssız Güneş santrallerinden alınan dağıtım bedelleri 2018 yılında 5,68 krş./kwh iken bu bedel 2022 yılında %500’ lük artışla 28,27 krş/kwh olmuştur. Amortisman süresini etkileyen ve yatırımcıyı tedirgin eden bu durum karşısında dağıtım bedelleri tekrar 2018 yılındaki seviyeye düşürülmelidir.

-Kurulmuş olan lisanssız güneş enerji santrallerinde mevcut uygulamada aylık bazda mahsuplaşma yapılmaktadır. Abone tarife grubuna bakılmaksızın mahsuplaşmalar aylık veya yıllık olacak şekilde lisanssız üretim tesisi sahibinin tercihine bırakılmalıdır. Aynı zamanda üretim tesisi sahibi aynı tarife grubundaki abonelerini lisanssız üretim yaptığı enerji santraline bağlayabilmeli ve yapılacak mahsuplaşmayı kapsamalıdır.

Güneş enerjisi santrallerinin maliyetlerine etki eden en önemli unsurun ithal malzeme teminine yönelik yüksek döviz kuru olduğu ve söz konusu düzenlemelerin yapılmadığı bir ortamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım daha da zorlaşıp imkansız hale gelecektir. Elektrik enerjisine yapılan %127 zammın uygulamaya girdiği ve tüm işletmelerin enerji maliyetlerini finanse etmekte aşırı zorlandığı bu dönemde finans destekleri ve yasal düzenlemeler her zamankinden daha fazla önem arz ettiği için vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.