KALICI DÜZENLEMELER YAPILMAZSA ULAŞIM SEKTÖRÜ KONTAK KAPATIR 10.02.2022

Son zamanlarda peş peşe gelen akaryakıt zamları ve artan araç parça ve bakım maliyetleri gibi birçok faktörün yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren işletmeleri oldukça olumsuz yönde etkilediğine ve ulaşım sektöründe karşılaşılan sorunlara, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri TUNCAL açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Son zamanlarda peş peşe gelen akaryakıt zamları yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren üyelerimizi zor durumda bırakmıştır. Şuan birçok şirket para kazanmayı bırakın, %50 artan işçi-SGK-BAĞKUR giderleri , %100 artan araç parça ve bakım maliyetleri bunun yanı sıra MTV, araç muayene, zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerini ödemekte güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor.

           2021 yılı başında ortalama 6,7 kuruş olan motorinin fiyatı, %130’un üzerinde artışla güncel fiyatı 15,60 kuruş olmuştur. Bizim talebimiz geçimini karayolu taşımacılığı ile sürdüren, vergisini ödeyip istihdam sağlayan, halkımıza 365 gün kesintisiz hizmet veren sektörün tıpkı havayolu ve denizyolu taşımacılığında olduğu gibi ÖTV’ siz akaryakıt indiriminin yürürlüğe girmesidir.

TUNCAL, “FİYAT FARKLI DÜZENLEMESİ MECLİSTEN İVEDİLİKLE GEÇMELİ”

           Bunun yanı sıra yaz aylarında ihaleleri yapılan taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma kooperatif ve şirketleri için biran evvel akaryakıt ve işçi maliyet farklarının hakedişlere yansıması zorunlu bir hal almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde yaklaşık maliyetler belirlenirken, motorin fiyatı ortalama 7,40 kuruş iken sözleşme sürelerinin bitimine 4 aydan fazla süre olmasına karşın işin içinden çıkılmaz bir durum söz konusudur. Kamuya iş yapan üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 2022 yılı için yapılan sözleşmelerde tarih ve şartnameye bakılmaksızın fiyat farkı düzenlemesinin meclisten ivedilikle geçmesini umuyoruz.

             Şehir içi ve çevre ilçelerimize ulaşım hizmeti sağlayan kooperatiflerimizden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından düzenlenen fiyat tarifesinde geçtiğimiz Aralık ayında %20’ ye yakın artışlar yapılmıştı. Yeni tarifenin üzerinden henüz 2 ay geçmişken motorine gelen %60 artışın neticesinde tekrardan tarifenin güncellenmesi zorunlu bir hal almıştır. 2018 yılından bu yana 65 yaş üstü ücretsiz taşıma yapan üyelerimiz için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarından verilen 1000 TL’ lik desteğin günümüz koşulları için iyileştirilmesi gerekmektedir.