YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHTİSAS ÇALIŞMA GRUBU GÖRÜŞ FORMU 03.02.2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ardından; Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG) kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, kamu ve özel sektör işbirliğiyle Yeşil Mutabakat Eylem Planının (YMEP) hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Yeşil Mutabakat Eylem Planı Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İhtisas Çalışma Grubunun Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kurulduğu ve ilk toplantısının 26 Ocak 2022 tarihinde ilgili sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu çalışma grubu toplantılarının devam edeceği belirtilmekle birlikte, çalışmalardan etkin sonuç alabilmek adına; Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik kapsamında, Ticaret Bakanlığı'na iletilmesinde fayda görülen görüşlerin ve ilgili sektörlere yönelik sorun ve çözüm önerilerinin ekteki forma işlenmek suretiyle 04.02.2022 tarihi (yarın) saat 14:00’e kadar TOBB'a iletilmek üzere Odamıza (m.baskar@ayto.org.tr) elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: GÖRÜŞ FORMU

Aydın Ticaret Odası