GEKA SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTISI AYTO AKADEMİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ 24.01.2022

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amacıyla  T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ilan edildi. Bu kapsamda belirlenen öncelik alanları doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması  amacıyla Aydın Ticaret Odası Hizmet Binasında bulunan AYTO AKADEMİ ev sahipliğinde potansiyel başvuru sahiplerine yönelik SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.