MADEN VE İSG ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN AYTO ÜYELERİ İLE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 23.12.2021

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen ve Odamız tarafından yürütülen Maden Sektörüne yönelik “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik”  isimli projemizin faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda proje hedeflerimizden biri olan maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilecek olan sanal gerçeklik uygulaması çalışmaları hakkında Odamız Aymes toplantı salonunda Sektör Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantımıza maden ve iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren firma temsilcilerimiz katılım sağladı. Odamız Proje ekibi, “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik”   Projesinin amaç ve faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirerek projenin son durumu hakkında bilgi verdi.   Proje hedef ve ana çıktılarından olan maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilecek olan sanal gerçeklik uygulaması çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve AYTO Üyelerinin maden alanındaki tecrübeleri ve sektörde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki talepleri dinlendi. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim ve seminerler konusunda AYTO Üyelerinin görüş ve talepleri alındı.