İSRAF KONULU BANNERLAR 14.10.2021

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 22.09.2021 tarih ve 0067495742 sayılı yazısına istinaden 10. Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut programlar çerçevesinde yürütülen "İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi" bileşeni kapsamında ülke genelinde tüketimin yoğun olduğu alanlarında israfın önlenmesi amacıyla bannerlar hazırlanmıştır.

İlgili bannerlara ekten ulaşabilirsiniz.

EK 1

EK 2

EK 3

Üyelerimizin bilgisine sunulur.